ОЮУТНЫ КАРТ АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ ОЮУТНЫ БАЙРНУУД

КЕВИКО КАРТ АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ ОЮУТНЫ БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ

АШУҮИС оюутны 1-р байр
АШУҮИС оюутны 2-р байр
МУБИС оюутны 1-р байр
МУБИС оюутны 2-р байр
МУБИС оюутны 4-р байр
МУБИС оюутны Ё байр
МУБИС Гадаад оюутны байр
ШУТИС оюутны 1-р байр
ИЗОУИС оюутны байр
СЭЗИС оюутны байр
Барилгын коллеж оюутны байр
ХҮИС оюутны байр
Эрдэм Их сургууль оюутны байр
Мандах Их сургууль оюутны байр

Comments are closed