ЗУСЛАНДАА

ЗУСЛАНДАА БАГЦ ЭРГЭН ИРЛЭЭ

ЗУСЛАНДАА COME BACKK☀️🌧

Зуслангийн айл өрхүүд маань зуны турш интернетэд санаа зовохооргүй боллоо. 💚

☀️SUNNY багц
60 хоног
20mbps хүртэлх хурд
Дата хязгааргүй
ҮНЭ 55’500₮

🌧RAINY багц
90 хоног
20mbps хүртэлх хурд
Дата хязгааргүй
ҮНЭ 82’500₮

Дэлгэрэнгүй 1800-1010

Leave a Reply