БАЙНГЫН АШИГЛАДАГ USER ЭРХЭЭ СУНГАХ

User эрх гэж юу вэ?
Kewiko.mn -ээр байнгын ашигладаг эрх үүсгэн дурын үедээ сунгаад ашиглах боломжтой. Тухайн эрх нь дахин давтагдахгүй латин үсэг, тоо агуулсан байна.

Сунгалт хийх боломж
-Өөрт ойрхон салбар
-Kewiko.mn онлайн салбар
-Хаан банк, Голомт банк, Төрийн банк

Гүйлгээний утга бичих заавар
Утасны дугаар,U1500,Username
Утасны дугаар,U3500,Username
Утасны дугаар,U5500,Username
Утасны дугаар,U19500,Username
Утасны дугаар,U90,Username
Утасны дугаар,U180,Username
Утасны дугаар,U360,Username