-Шилэн кабелиар
-Утасгүй холболтоор
интернетийн үйлчилгээ
үзүүлнэ
Интернет үйлчилгээний үнийн санал харах
Оффис, агуулах, гэр, зуслан, лангуу, павильоноо хэрэглэгчийн төхөрөөмж дээр харах
-Шилэн кабелиар
-Утасгүй холболтоор
интернетийн
нөөц холболтын
үйлчилгээ үзүүлнэ
-Шилэн кабелиар
-Утасгүй холболтоор салбар
нэгжүүдийг холбож сүлжээ
байгуулна
Кевико интернетийн нийт
хэрэглэгчдийн нэвтрэх хуудас дээр
постер байршуулах
-Шилэн кабель татах
-Гадна, дотор орчинд утасгүй
интернетийн бүс үүсгэх