ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ

Бүрдүүлэх материал
-Иргэний үнэмлэхний хуулбар
-Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт

Үйлчилгээний нөхцөл
-ДАН ИНТЕРНЭТ -ийн үйлчилгээг ашиглах бол сүлжээний шинэчлэл хийсэн антенаас гэрийн байршил нь саадгүй орчинд 600 метрийн радиуст байвал ашиглах боломжтой.
-ИНТЕРНЭТ ТВ хосолсон үйлчилгээг ашиглах бол сүлжээний шинэчлэл хийсэн антенаас гэрийн байршил нь саадгүй орчинд 300 метрийн радиуст байвал ашиглах боломжтой.

Гэрээ байгуулах
-Өөрт ойрхон салбарт бичиг баримтаа бүрдүүлэн биечилж очиж гэрээ байгуулах
-И-мэйл хаягаар материалаа илгээн ОНЛАЙН -аар захиалга өгч гэрээ байгуулах

Emongolia -аас тэтгэврийн мэдээлэл авах гэсэн болохгүй байна дэвтэр нь байвал болох уу?

Түц машинаас авах

Иргэний үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа дууссан гэрээ байгуулж болох уу?
Болохгүй.

Гэрээ хийгээд өөрөө төхөөрөмжөө аваад явж болох уу?

Төхөөрөмж дээр тохиргоо хийх учир заавал инженер очиж тохиргоог хийнэ.