KW-LOGIN PAGE

Кевико интернетийн нийт хэрэглэгчдийн нэвтрэх хуудас дээр постер байршуулах боломжтой. 

Техник, технологийн давуу талууд

Сүлжээний хамрах хүрээ өргөн

Монгол улсын дотоодын вэб сайтуудад хязгааргүй хурдаар холбогдох

Техникийн шуурхай найдвартай үйлчилгээ

Сүлжээний хамрах хүрээний шинэчлэл байнга хийгддэг

Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр суурилуултыг түргэн шуурхай гүйцэтгэдэг

Цагийн менежменттэй интернет үйлчилгээний шийдэл

Техникийн нэмэлт үйлчилгээнүүд

Сүлжээний өндөр нууцлалтай

Үйлчилгээний давуу талууд

Техникийн шуурхай найдвартай тасралтгүй үйлчилгээ

Уян хатан үнийн санал, хөнгөлөлт урамшуулал

Инженер техникийн зөвлөгөө, дуудлага, засвар үйлчилгээ

Гэрээний уян хатан нөхцөл

Борлуулалтын дараах халамж үйлчилгээ