KW-BACK UP

Шилэн кабелиар, утасгүй холболтоор интернетийн нөөц холболтын үйлчилгээ үзүүлнэ.
Шилэн кабелийн холболт нь өндөр хурдны интернетийн үйлчилгээ үзүүлэхэд хамгийн найдвартай, сүлжээний тасалдалгүй, хоцрогдолгүй сүүлийн үеийн хамгийн дэвшилтэт технологи юм.
Интернет авахад хүндрэлтэй хотын төвөөс алслагдсан хувь хүн болон албан байгууллагуудад хамгийн хямд зардлаар сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүдээр өндөр хурдны утасгүй интернет үйлчилгээ авах боломжийг олгоно.

Техник, технологийн давуу талууд

Сүлжээний хамрах хүрээ өргөн

Монгол улсын дотоодын вэб сайтуудад хязгааргүй хурдаар холбогдох

Техникийн шуурхай найдвартай үйлчилгээ

Сүлжээний хамрах хүрээний шинэчлэл байнга хийгддэг

Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр суурилуулалтыг түргэн шуурхай гүйцэтгэдэг

Цагийн менежменттэй интернет үйлчилгээний шийдэл

Техникийн нэмэлт үйлчилгээнүүд

Сүлжээний өндөр нууцлалтай

Үйлчилгээний давуу талууд

Техникийн шуурхай найдвартай тасралтгүй үйлчилгээ

Уян хатан үнийн санал, хөнгөлөлт, урамшуулал

Инженер техникийн зөвлөгөө, дуудлага, засвар үйлчилгээ

Гэрээний уян хатан нөхцөл

Борлуулалтын дараах халамж үйлчилгээ