VPN(Virtual Private Network)

 

Хувийн виртуал сүлжээ байгуулах нь шилэн кабель болон утасгүй төхөөрөмжөөр дамжуулан олон салбар, нэгжтэй байгууллагуудад хоёр ба түүнээс дээш салбар цэгүүдийг хооронд нь дотоод сүлжээ үүсгэн холбож өндөр хурдаар маш богино хугацаанд мэдээлэл солилцох боломжийг олгож буй үйлчилгээ юм. Олон газар байрлах цэгүүдийг нэг дотоод сүлжээнд холбох учраас мэдээллийн нууцлал өндөр түвшинд хадгалагдах бөгөөд их хэмжээний мэдээллийг хормын дотор өндөр хурдаар дамжуулах боломжтой юм.

Техник, технологийн давуу талууд

Сүлжээний хамрах хүрээ өргөн

Монгол улсын дотоодын вэб сайтуудад хязгааргүй хурдаар холбогдох

Техникийн шуурхай найдвартай үйлчилгээ

Сүлжээний хамрах хүрээний шинэчлэл байнга хийгддэг

Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр суурилуулалтыг түргэн шуурхай гүйцэтгэдэг

Цагийн менежменттэй интернет үйлчилгээний шийдэл

Техникийн нэмэлт үйлчилгээнүүд

Сүлжээний өндөр нууцлалтай

Үйлчилгээний давуу талууд

Техникийн шуурхай найдвартай тасралтгүй үйлчилгээ

Уян хатан үнийн санал, хөнгөлөлт урамшуулал

Инженер техникийн зөвлөгөө, дуудлага, засвар үйлчилгээ

Гэрээний уян хатан нөхцөл

Борлуулалтын дараах халамж үйлчилгээ