WIRELESS

Шилэн кабелиар, утасгүй холболтоор интернетийн үйлчилгээ үзүүлнэ. Улаанбаатар хотыг бүрэн хамарсан сүлжээтэй.

Мөн интернет үйлчилгээ авахад хүндрэлтэй хотын төвөөс алслагдсан хувь хүн болон албан байгууллагуудад хамгийн хямд зардлаар сүүлийн үеийн дэвшилтэт үйлчилгээ авах боломжийг бид санал болгож байна.

Техник, технологийн давуу талууд

Сүлжээний хамрах хүрээ өргөн

Монгол улсын дотоодын вэб сайтуудад хязгааргүй хурдаар холбогдох

Техникийн шуурхай найдвартай үйлчилгээ

Сүлжээний хамрах хүрээний шинэчлэл байнга хийгддэг

Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр суурилуулалтыг түргэн шуурхай гйүцэтгэдэг

Цагийн менежменттэй интернет үйлчилгээний шийдэл

Техникийн нэмэлт үйлчилгээнүүд

Сүлжээний өндөр нууцлалтай

Үйлчилгээний давуу талууд

Техникийн шуурхай найдвартай тасралтгүй үйлчилгээ

Уян хатан үнийн санал, хөнгөлөлт урамшуулал

Инженер техникийн зөвлөгөө, дуудлага, засвар үйлчилгээ

Гэрээний уян хатан нөхцөл

Борлуулалтын дараах халамж үйлчилгээ