KW-Indoor

1. Худалдааны төв Худалдааны төвүүдийн түрээслэгч нарт зориулсан Wi-Fi 2. Оюутны байр, нийтийн байр Оюутан, нийтийн байрны суугчдад зориулсан Wi-Fi 3. Томоохон заал танхим Олон нийтийн арга хэмжээний үеэр Wi-Fi zone байгуулах

Read More

KW-Outdoor

1. Гудамж, талбай Гэрэлт гудамж, Өглөөний гудамж гэх мэт гудамж талбайн Wi-Fi 2. Цэцэрлэгт хүрээлэн Томоохон болон бичил цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Wi-Fi 3. Тусгай зориулалтаар Хааны эрэлд, Аравт зэрэг ОУ-ын хээрийн сургууль гэх мэт арга хэмжээний Wi-Fi 4. Event Задгай болон доторх эвентүүд дээр Wi-Fi орчин үүсгэх

Read More

KW-BANK

-Банкны үндсэн сүлжээнээс тусдаа холболт -Банкаар үйлчүүлж байгаа харилцагчид зориулсан Wi-Fi -Банкны салбарын нөөц холболт үүсгэх боломж -Банкны үндсэн сүлжээ, үндсэн интернет

Read More

KW-EDU

Төрийн болон хувийн өмчийн Их дээд сургуулиуд, ЕБС, СӨБ-ийн байгууллага, хүүхэд асрах төвүүдийн интернет, Wi-Fi үйлчилгээ

Read More

KW-HOTEL

Зочны WiFi+Оффисийн интернет 5 одтой зочид буудлын шаардлагыг хангасан төхөөрөмж Зочид буудлын lobby болон өрөөний Wi-Fi OTT технологид суурилсан интернетээр дамжуулан ТВ болон видео контентыг үзэх үйлчилгээ

Read More